Privacy beleid H2O Sports Strand Horst d.d. Herziene versie 09-05-2018

 

PRIVACY STATEMENT

v.o.f. H2O Sports Strand Horst (KvK 63641429)

Yachtservice Vleerbos & Co. (Handelsnaam)

H2O Sports Strand Horst (Handelsnaam)

 

 

Het bedrijf H2O Sports Strand Horst , gevestigd aan de Palmbosweg 14 - 20, 3853 LB, te Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Onze website: www.h2osports.nl is eigendom van ons. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten zijn.

Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacy beleid of op de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4 dan kunt u contact met ons opnemen.

 

-Per post naar het bovenstaande adres, ter attentie van afdeling Privacy.

-Per e-mail naar het e-mail adres: info@h2osports.nl

 

 Dit Privacy beleid is voor het laatst herzien op 09-05-2018.

 

1.Persoonsgegevens die wij verwerken

 

H2O Sports Strand Horst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van

 onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw geslacht

-Uw telefoonnummer

-Uw e-mail adres

-Uw bankrekeningnummer

-Uw IP-adres

-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en

  telefonische gegevens

-Locatie gegevens

-Gegevens over uw activiteiten op onze website

-Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van

  een  advertentie netwerk)

-Internet browser en apparaat type

 

 

 

 

2.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


 Ons bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-U bent een bestaande of voormalige relatie van ons. In een dergelijk geval gebruiken wij uw persoonlijke gegevens enkel om met u te communiceren over onze diensten - services.

-Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

-Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor direct marketing om u berichten en eventuele toekomstige nieuwsbrieven te sturen en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en services.

-Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op uw voorkeuren.

 

3.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

 Ons bedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt letterlijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aangezien het voor ons niet mogelijk is om van tevoren een dergelijke periode te specificeren, wordt de bewaar periode als volgt vastgesteld als een momentopname:

 

-Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de

 services te verlenen en worden enkel opgeslagen voor als referentie.

 

-Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor direct marketing worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als wij denken dat u voordeel heeft van onze berichten en diensten - services

 

.4.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H2O Sports Strand Horst en heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Echter deze informatie is o.a. ook te vinden op uw eigen website of via social media w.o. Google en Safari. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw sumiere persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar info@h2osports.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Ons bedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

 

 H2O Sports Strand Horst verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is en enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst met

u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daar kunt u feitelijk op vertrouwen.

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij niet gebruiken of hanteren

 

Ons bedrijf gebruikt géén functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen

in de browser van uw computer, tablet of smart phone. Ons bedrijf gebruikt geen cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeur instellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook niet gebruikt om de website goed

te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Op deze website van ons bedrijf, www.h2osports.nl, worden ook geen cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

 

 

7.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Ons bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door ons te bellen op het mobiele nummer 0341 - 550 565

of door ons een mail te sturen via info@h2osports.nl

 

 

 

 

Privacy beleid H2O Sports Strand Horst d.d. Herziene versie 09-05-2018